Nhận thức được rằng trẻ nhỏ cần được phát triển đầy đủ nhất cả về trí tuệ và trí lực, Dino Đi học đưa ra trên 30 hoạt động Yoga và Gym đơn giản, không cần dụng cụ chuyên dụng để trẻ có thể tự luyện tập ở nhà dưới sự theo dõi, hỗ trợ và động viên của bố mẹ.

Hãy trang bị cho trẻ tinh thần và thể lực vững vàng nhất để trẻ thấy rằng con đường học tập thật
thú vị và đầy những khám phá bất ngờ.

Các hoạt động Yoga và Gym trong Dino Đi học